Přejít k hlavnímu obsahu

Pozorovací věž v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

POZOROVACÍ VĚŽ V PTAČÍ OBLASTI ČESKOBUDĚJOVICKÉ RYBNÍKY

Jihočeský kraj dokončil realizaci objektu pozorovací věže (neboli ptačí pozorovatelny) v území Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky, která se nachází na západním okraji rybníka Starý Houženský a je přístupná z parkoviště Rekreačního a kongresového centra Nové Dvory u minipivovaru Kněžínek. Jedná se o jeden z prvků budování nové návštěvnické infrastruktury v oblasti Vrbenských rybníků. Objekt ptačí pozorovatelny do tohoto prostředí vstupuje nenápadně s cílem nerušit a respektovat životy vodních ptáků, přiblížit se k jejich přirozenému prostředí a návštěvníkům tak umožnit pozorovat a poslouchat. Jedná se o jednoduchý objekt tvořený atypickou dřevěnou konstrukcí, která je složená z nahrubo opracovaných kmenů, větví a prken. Pozorovatelna je přístupná po dubovém povalovém chodníku skrz rákosinu, které jsou usazeny na kůlech zaražených v zemi. Hlavním tvarem konstrukce je trojboký jehlan s podstavou rovnostranného trojúhelníka o délce strany 7,5 m. Vrcholový styčník se nachází ve výšce 9,3 m nad zemí. Zastavěná plocha pozorovatelny činí cca 30 m2.

Před vstupem na povalový chodník pozorovací věže je umístěn provozní řád, který slouží k informaci návštěvníků, jak se na pozorovatelně chovat a co je přísně zakázáno, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků.

Pozorovací věž je volně přístupná veřejnosti.