Přejít k hlavnímu obsahu

M.R.K.E.V a Mrkvička

M.R.K.E.V. A MRKVIČKA

M.R.K.E.V.  = Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy je dlouhodobý celostátní program pro základní a střední školy, který realizuje Síť středisek ekologické výchovy (SSEV) Pavučina od roku 2001. Začátkem roku 2018 bylo do tohoto programu zapojeno přibližně 630 základních a středních škol ze všech krajů České republiky, v Jihočeském kraji je aktuálně zapojeno 49 škol (stav březen 2018).  Program M.R.K.E.V. je na národní úrovni koordinován SSEV Pavučina. Krajským koordinátorem pro Jihočeský kraj  je CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích, které v této oblasti úzce spolupracuje s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. KÚ Jihočeského kraje dlouhodobě pomáhá 4x za rok s rozesílkou materiálů, propagací vzdělávacích akcí a poskytováním prostoru a dalšího zázemí pro krajské konference EVVO. Cílem programu je rozvíjet a podporovat regionální síť škol, pedagogů a dalších organizací, které mají hlubší zájem o environmentální vzdělávání a výchovu, a to především poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností např. při regionálních vzdělávacích akcích (Krajské dny EVVO – krajské konference EVVO,  semináře). První rozesílka informačních a metodických materiálů, časopisu Bedrník a publikací proběhla v březnu 2018, s další se počítá v květnu. Registrace nových členů probíhá on-line přes SSEV Pavučina.

Kontakt na krajského koordinátora v CEGV Cassiopeia:
RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz
725 515 994, 725 515 994     

                                                                                                                                                                                                                                     

Následující informace převzaty z Pavučina-SEV

Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2018 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKEV se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

Registrací do sítě MRKEV na rok 2018 vám nabízíme tyto služby: 

 • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů,
 • speciální příloha všech 4 čísel na téma Přírodní zahrady,
 • možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc,
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací,
 • přístup do archivu e-bedrnik.cz,
 • další regionální nabídky.

 

Bedrník, časopis pro ekogramotnost. Od roku 2002, kdy vyšlo první číslo Bedrníku, jsme nabídli pedagogům základních a středních škol a dalším institucím a zájemcům zabývajícím se EVVO inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály, včetně návodů přímo využitelných pro výuku, a to v 78 tématech, ze kterých lze stále čerpat. Časopis vydává Pavučina ve spolupráci se střediskem SEVER za podpory Ministerstva životního prostředí a finančního příspěvku škol.

Členství v síti MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

Registrační poplatek za služby poskytované v síti MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 500 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Registraci na rok 2018 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.
V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2018 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2018, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

 Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátní sítě M.R.K.E.V. - telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

 

MRKVIČKA = Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007. V Jihočeském kraji získala Mrkvička první podporu z krajského rozpočtu v roce 2006, v dalších letech měla a má podporu především ze státních zdrojů (MŽP ČR, MŠMT ČR). Program Mrkvička je na národní úrovni koordinován SSEV Pavučina. Krajským koordinátorem pro Jihočeský kraj je CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích CEGV-Cassiopeia, které v této oblasti úzce spolupracuje s odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. KÚ Jihočeského kraje dlouhodobě pomáhá 4x za rok s rozesílkou materiálů, propagací vzdělávacích akcí a poskytováním prostoru a dalšího zázemí pro krajskou konferenci EVVO.  Začátkem roku 2018 bylo do programu Mrkvička zapojeno okolo 850 mateřských škol ze všech krajů České republiky, v Jihočeském kraji je aktuálně zapojeno 52 škol (stav březen 2018). Registrace nových členů probíhá on-line přes SSEV Pavučina.

Kontakt na krajského koordinátora v CEGV Cassiopeia:
RNDr. Eva Koutecká, Ph.D.
koutecka@cegv-cassiopeia.cz
telefon: 725 515 994, 725 515 994                                                                                                                                                   

Následující informace převzaty z Pavučina-SEV

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v síti v roce 2018 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou některá členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v síti MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

Registrací do sítě MRKVIČKA na rok 2018 vám nabízíme tyto služby:

 • 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA,
 • možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně bulletinu MRKVIČKA navíc,
 • průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací,
 • přístup do archivu e-bedrnik.cz (archiv Informačního bulletinu MRKVIČKA),
 • další regionální nabídky.

 

Informační bulletin MRKVIČKA pomáhá s ekologickou výchovou a vzděláváním pro udržitelný roz­voj pedagogům mateřských škol. První číslo vyšlo v roce 2007, od roku 2010 je každé číslo bulleti­nu zaměřeno na jiné konkrétní téma. Zároveň obsahuje ustálené rubriky: náměty a nápady přímo ze škol, zelené okénko, pedago­gika a psychologie, ekologická výchova, nabídka pomůcek či pracovní listy přímo pro výuku. Bulletin vydává Pavučina za finančního příspěvku škol.

Členství v síti MRKVIČKA je otevřeno všem mateřským školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, mateřským klubům, centrům a také 1. – 2. ročníkům základních škol, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na mateřské školy.

Registrační poplatek za služby poskytované v síti MRKVIČKA jsou zpoplatněny částkou ve výši 400 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost sítě.

Registraci na rok 2018 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v  písemné podobě či pošlete scan s podpisem.
V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2018 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou v první polovině března. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2018, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátní sítě MRKVIČKA: telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz