Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv 2022

ARCHIV 2022

Třeboň – Holičky – Drtinovi – 6 vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku č. 178/43 k.ú. Holičky u Staré Hlíny

Třeboň – Branná – Fišerovi – 4 vrty pro 4 tepelná čerpadla na pozemku č. 57/2 k.ú. Branná

Rozšíření recyklační plochy pro zpracování stavebních a dřevních odpadů v areálu stávající skládky Vydlaby

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 1341, 350/5, k. ú. Nové Hutě

Změny na zdroji Výroba elektrotechnických polotovarů a materiálů na bázi organických a anorganických látek

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. 201/31 k. ú. Horní Vltavice

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 9/2 k. ú. Lipka u Vimperka

Apartmán hotel Černé Údolí

Novostavba výrobní haly v areálu BEST a. s., Vranín

Severní obchvat Dačic, silnice II/151

VÝSTAVBA VARNY III. A OPRAVA OBJEKTU VTÚ V N.P. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR p.č. 1566/1 ČESKÉ BUDĚJOVICE

PRODEJNA LIDL - HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Stání na Vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou

Linka B2 LB Borovany

Vrt V1 pro tepelné čerpadlo, na pozemku parc. č. 398, k. ú. Holubov

Retail Park Třeboň

Hlásná Lhota – zdroj vody a veřejné odběrné místo

Vrty pro tepelné čerpadlo V1 a V2 na pozemku parc. č. 355/31, k. ú. Houžná

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 195/2 v k. ú. Kvilda

Čerpání vody z mažické linie

Vrty tepelného čerpadla V1-V4 na pozemku parc. č. 1325, k. ú. Brloh pod Kletí

Vrty tepelného čerpadla V1-V2 na pozemku parc. č. 125/15, k. ú. Hliniště

Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 1090/9 v k. ú. Volary

Ochranný val Zvěrotice

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic - 2022

Farma chovu skotu Běleč

„ZTV TŘEBOŇ TR3 A TR4 v k. ú. Třeboň“

Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s.

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ6 na pozemku parc. č. 289/6 a 303/3, k. ú. Buk pod Boubínem

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 182/2 k. ú. Nové Hutě

Prodejna potravin Lidl – Jindřichův Hradec

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1 – TČ21 Nové Hutě

ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice - rozšíření činnosti - dílna údržby a oprav automobilů a dílna demontáže vozidel s ukončenou životností

Modernizace chovu prasat – Jeníčkova Lhota

Výkrmna býků Lipolec

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny (nové podání)

D3 Odpočívka Soběslav vlevo a vpravo

Energetické centrum pekárny Srnín

Hala pro údržbu kolejových vozidel ve středisku údržby České Budějovice

Rekultivace cihelny Lety

Průmyslový park Chotoviny - jih; D3 EXIT 70

Přesun a modernizace stávající betonárny Český Krumlov

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1-TČ20 na pozemku parc. č. 170/2, k. ú. Borová Lada

Rekonstrukce pohostinství Černá v Pošumaví č. p. 29 - geotermální vrty pro tepelné čerpadlo

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 493/88 k.ú. Vyšný

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

Vrty tepelného čerpadla TČ1 – TČ2 na pozemku parc. č. 235/4, k. ú. Chlístov u Lažišť

Zdroj podzemní vody nový vrt

Primární okruh tepelného čerpadla na pozemku p. č. 547/203 k.ú. Frymburk

Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemcích parc. č. st. 375/1 a parc. č. 1723/68 v k. ú. Stachy

Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 195/4 v k. ú. Kvilda

Vodní nádrž - Na Rašelině