Přejít k hlavnímu obsahu

Vávrovské rybníky

REGENERACE STANOVIŠŤ PRO PŘEDMĚTY OCHRANY A VYBUDOVÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY V EVL VRBENSKÉ RYBNÍKY V LOKALITĚ VÁVROVSKÉ RYBNÍKY

Projekt navazuje na první etapu REGENERACE STANOVIŠŤ PŘEDMĚTŮ OCHRANY V PŘÍRODNÍ REZERVACI VRBENSKÉ RYBNÍKY, DOMIN A BAŽINA.

V současné bodě se vyhotovuje projektová dokumentace na podkladě již dokončené studie.

Řešené území se nachází na jižním – jihovýchodním okraji evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 Vrbenské rybníky. Území je součástí přírodní rezervace Vrbenské rybníky a jejího ochranného pásma, dále součástí ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 Českobudějovické rybníky. Na části území se nachází lokální biocentrum ÚSES BC10 „Velký Vávrovský rybník“ a lokální biokoridor BK15 „k Lišovskému rybníku“

 

text studie