Přejít k hlavnímu obsahu

ISOH 2

ISOH2 bude nový informační systém v rámci informačních systémů a Informační koncepce Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedná se o komplexní informační systém pro plnění agend odpadového hospodářství, výrobků s ukončenou životností, obalů a jednorázových plastů dle příslušné legislativy.

ISOH2 bude plnit požadavky z hlediska kybernetické bezpečnosti a povinných náležitostí e - Governmentu, rovněž jeho realizací dojde k vyvázání se z téměř dvacetileté závislosti na jednom dodavateli. ISOH2 je evidován jako agendový informační systém dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Odkaz: https://info.isoh2.cz/

V roce 2023 bude probíhat rozšířený pilotní ověřovací provoz. MŽP dává orgánům veřejné správy na výběr, zda-li budou chtít využívat nově budovaný centrální a komplexní systém, nebo zda zůstanou u stávajícího komerčního software. Orgány veřejné správy, které budou chtít nadále využívat komerční aplikace, musí mít zajištěnu integraci na nový systém, aby bylo zajištěno centrální zpracování dat a mohly být vykonávány úkony, které zpracovává MŽP a CENIA.

Projekt ISOH2 trvá do 31. 12. 2023, kdy má být kompletní dílo předáno do provozu.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP), které kontrolují a ověřují odpadová hlášení povinných subjektů, mohou v budoucnu využívat nový ISOH2 a také mohou dále využívat stávající aplikace, tzn. že je mohou dále používat v případě, že dodavatel těchto software provede napojení na ISOH2. S ohledem na aktuální komunikaci s tímto dodavatelem (Inisoft s.r.o.) lze předpokládat, že toto napojení ve svých software zákazníkům z ORP nabídne, resp. má jej v plánu.

Krajské úřady (KÚ), které kontrolují hlášení k zařízením a činnostem podaná provozovateli zařízení a dalšími subjekty, mohou v budoucnu využívat nový ISOH2 a také mohou dále využívat stávající aplikace, tzn. že je mohou dále používat v případě, že dodavatel těchto software provede napojení na ISOH2. S ohledem na aktuální komunikaci s tímto dodavatelem (Inisoft s.r.o.) lze předpokládat, že toto napojení ve svých software zákazníkům z KÚ nabídne, resp. má jej v plánu.