Přejít k hlavnímu obsahu

Co je nového?

ISOH2 bude nový informační systém v rámci informačních systémů a Informační koncepce Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jedná se o komplexní informační systém pro plnění agend odpadového hospodářství, výrobků s ukončenou životností, obalů a jednorázových plastů dle příslušné legislativy.


DLE § 81 ODST. (3) VYHLÁŠKY Č. 273/2021 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, PROVOZOVATEL KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY MUSÍ ZAJISTIT JEJÍ VYBAVENÍ V SOULADU § 54 ODST. 2 NEJPOZDĚJI OD 1. LEDNA 2025.


Nová povinnost pro zpracovatele elektrozařízení dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (vyhláška k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (zákon VUŽ) musí mít každý zpracovatel odpadních zařízení dle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o VUŽ od 1. července 2023 certifikaci.


V souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., vznikla pro provozovatele lékáren nová povinnost, a to podávat na krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, čtvrtletní hlášení o množství odpadů - léčiv od občanů. Hlášení provozovatele lékáren podávají na přiloženém formuláři a to, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo mailem na klima2@kraj-jihocesky.cz viz příloha.