Přejít k hlavnímu obsahu

Základní dokumenty

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

EVVO má legislativní oporu v zákonu o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.), v zákonu o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.) a dále v zákonu o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Základním koncepčním dokumentem je Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Na regionální úrovni to je Koncepce EVVO Jihočeského kraje na období let 2021 - 2030.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2021 – 2030

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 – 2020

Státní program EVVO a EP 2016 - 2024

Akční plán ke Státnímu programu EVVO a EP ČR 2022 - 2025