Přejít k hlavnímu obsahu

Prachatice kamenné

PRACHATICE KAMENNÉ

!!!Vyprodáno!!!

Kameny se v našich městech objevují v řadě podob. Pokud se například město rozprostírá podél vodního toku, mohou to být přirozené výchozy hornin ve skalách lemujících údolí. Dále jsou to horniny staveb či ve formě různých výtvarných děl a v neposlední řadě hřbitovy. Středověký základ měst je svým zdrojem hornin spjat přímo s vlastním podložím. Zhruba od konce 19. století se setkáváme více i s kameny dovezenými ze vzdálenějších krajů, ať už Čech nebo ze zahraničí (například ze severských zemí). S postupující dobou se objevují horniny z čím dál tím více vzdálených míst, například hadce z Kuby, migmatity z Indie, žuly z Číny atd. Ulice a bezprostřední okolí měst tak představují sbírku, archiv geologických vzorků s bohatou naučnou, vlastivědnou a estetickou hodnotou, která je neustále přístupná pro pozorování a ve které jsou zastoupeny jak kameny místní, tak i kameny z dovozu. Domácí, nejednou výjimečné kameny, určují užitím v budovách a v dlažbě, a to zvláště u středověkých měst, jejich typický vzhled. Můžeme se i domnívat, že naleziště vhodného stavebního kamene spolurozhodovalo o místě založení sídliště. Kámen si tak přisvojil svoje město. Novodobé stavby a přestavby naopak zase hýří pestrými barvami a vzorem kamenů, dovezených z různých míst světa, jak bylo uvedeno výše. Při pozorování kamenů na stavbách můžeme sjednotit pozorovatelské tábory geologů, architektů a historiků do jednoho celku. Není třeba příliš zdůrazňovat, že ku prospěchu všech. Můžete nám věřit: vidění světa doplněné také geologickýma očima je nádherné dobrodružství (jedno přinejmenším zažijete při hledání granulitů v dlažbě či migmatitů v hradební zdi) a my vám přejeme, abyste se během procházek po Prachaticích (ale nejenom tam) o tom sami přesvědčili.

Několik posledních výtisků původního vydání průvodce je k dispozici na Krajském úřadě - Jihočeský kraj.

V současné době připravuje Město Prachatice druhé vydání průvodce, který bude k dispozici na vybraných místech v Prachaticích.

Po vydání zveřejníme místa distribuce.