Přejít k hlavnímu obsahu

Včelařství

VČELAŘSTVÍ

Včelařství, respektive chov včely medonosné (Apis mellifera L.), je činností s vysokým ekonomickým a ekologickým významem, spočívajícím nejen v získávání nenahraditelných včelích produktů, ale zejména v opylování nepřeberného množství rostlinných druhů. Nicméně v současné době stojí odvětví včelařství před velkými výzvami, jakými jsou např. vysoký průměrný věk včelařů, či problémy v chovu včel zapříčiněné vážnými nemocemi včelstev a nadměrným užíváním chemických přípravků. Vzhledem k celospolečenskému významu včelařství a závažnosti výše uvedených problémů je dlouhodobým úkolem Jihočeského kraje poskytnout maximální možnou podporu jak začínajícím, tak i stávajícím evidovaným včelařům.

V rámci grantových programů bylo v období mezi lety 2006 - 2017 za účelem podpory včelařů vyplaceno celkem 19 914 647 Kč, a to na základě 1 297 řádně podaných žádostí. Tento finanční obnos byl v roce 2016 doplněn o čerpání tzv. individuálních dotací pro realizaci plošného vyšetření včelstev na mor včelího plodu a pro realizaci vyšetření a ozdravení chovu včelstev (BEE SAFE), a to v celkové částce 2 987 194 Kč. V roce 2017 pak byla poskytnuta individuální dotace na činnost okresních organizací Českého svazu včelařů (ČSV).