Ochrana bobra evropského (Castor fiber) - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Opatření obecné povahy » Ochrana bobra evropského (Castor fiber) | « Zpět

Ochrana bobra evropského (Castor fiber)

Krajský úřad Jihočeský kraj jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 77a odst. 5 písm. h) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu
s ustanovením § 56 odst. 4 zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
vydává
výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)OOP - bobr- účinnost

OOP - výjimka-bobr- celý text

OOP-výjimka-bobr-Příloha č. 1 - územní vymezení

OOP-výjimka-bobr-Příloha č. 2 - vzor záznamu o odlovu, odchytu

OOP-výjimka-bobr-Příloha č. 3 - vzor záznamu o ničení nor a hrází