Informace, metodiky, dokumenty - Životní prostředí - Jihočeský kraj

OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Titulní pruh Příroda a krajina
Informace, metodiky, dokumenty | « Zpět

Informace, metodiky, dokumenty

Dokumentace k řešení některých událostí z oblasti ochrany přírody a krajiny

Problematika kácení dřevin rostoucích mimo les

Kompletní informace pro řešení problematiky kácení dřevin rostoucích mimo les.

Hnízdění čápů bílých

Problematika hnízd čápů bílých a jejich údržba, stavba umělých hnízdních podložek.

Metodika hodnocení krajinného rázu

METODIKA POSOUZENÍ VLIVU NAVRHOVANÉ STAVBY, ČINNOSTI NEBO ZMĚNY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA KRAJINNÝ RÁZ ve smyslu 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny (metoda prostorové a charakterové diferenciace území) I.Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička Listopad 2003

Metodika vymezování územního systému ekologické stability

Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014-2020 (aktivity 4.1.1 a 4.3.2) - Březen 2017