ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

EVVO má legislativní oporu v zákonu o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.), v zákonu o životním prostředí (č. 17/1992 Sb.) a dále v zákonu o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Základním koncepčním dokumentem je Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025. Na regionální úrovni to je Koncepce EVVO Jihočeského kraje na období let 2012 – 2020.

Úvodní text ke koncepci EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2012 – 2020

Státní program EVVO a EP 2016 - 2024

Akční plán ke Státnímu programu EVVO a EP ČR 2019 až 2021

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz