Reportáž ve zpravodaji Priorita o Smyslovských loukách a tvorbě tůní

V březnovém čísle informačního zpravodaje Státního fondu životního prostředí ČR Priorita naleznete reportáž o Smyslovských loukách a tvorbě tůní (strany 8 - 11).

 

 

Mladý jihočeský biolog se nadchl pro bahňáky. S nimi se dostal až na obálku časopisu Science

„Vlastně už na gymnáziu jsem byl zapálen do bahňáků. V roce 2007, to jsem měl ještě dva roky do maturity, jsme obnovili činnost skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků,“ vzpomíná na počátky své vědecké kariéry mladý biolog Vojtěch Kubelka.

V té době student českobudějovického gymnázia J. V. Jirsíka navštívil v severních Čechách kurz České společnosti ornitologické, kde mu učarovala přednáška odborníka na bahňáky, Pavla Žďárka. A bylo rozhodnuto.

Celý článek ZDE.

 

Akce "SYSEL"

27. 11. 2018 se pracovníci oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES ve spolupráci se Zoo Hluboká podíleli na rekonstrukci povrchu voliéry pro sysly v rámci realizace záchranného programu pro tento druh sysel obecný (Spermophilus citellus). Chov syslů je realizován Zoo Hluboká v Rozovech u Temelína.

 

 

Květ sasanek a hvozdíku v Nerestském lomu

Přinášíme Vám pár fotografií z Nerestského lomu, kde právě kvetou sasanky a hvozdík. Galerie mluví sama za sebe.

 

 

Koordinace záchranného sběru mlžů na rybníce Mrhal

V týdnu od 24. 9. 2018 byly zahájeny práce na opravě spodní výpusti rybníka Mrhal poblíž Rudolfova, v katastrálních územích Hlincová Hora a Jivno. Ukázalo se, že rybník je biotopem silné populace vodních mlžů, z nichž některé jsou zvláště chráněnými druhy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Majitel následně požádal o vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, přičemž byly formou předběžného opatření stanoveny podmínky pro provádění akutních prací na záchranném transferu jedinců. Do koordinace tohoto transferu se Krajský úřad Jihočeský kraj, OZZL aktivně zapojil, ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ekodozorem, prováděným RNDr. Richardem Fainou.

Díky nápadu majitele zapojit do prací dobrovolníky formou výzvy na sociálních sítích, byla populace po 4 dnech intenzivního sběru vysbírána a přesunuta do nových lokalit. Část populace se přesouvala do hlubších partií rybníka, kde je předpoklad, že přežije po dobu provádění prací, část byla odvážena do jiných vhodných lokalit. Tyto vhodné lokality bylo nutné předem projednat s jejich majiteli nebo správci.

Na rybníce se vyskytovaly tyto druhy mlžů: velevrub malířský – kriticky ohrožený druh, škeble rybničná – silně ohrožený druh, škeble říční a velevrub nadmutý. Na rybníce se vyskytuje také silná populace raka říčního – ten byl z důvodu možného ohrožení račím morem ponechán v lokalitě, pouze přesunut do míst mimo provádění stavebních prací. Počet všech jedinců mlžů na rybníce byl odhadnut přibližně na 100 000 jedinců. Tento počet, který nebyl na rybnících k vidění už přibližně 50 let, je dán kombinací několika faktorů: rybník se dlouhodobě nevypouštěl, v povodí se nenachází žádné velké zdroje živinové zátěže a rybí obsádka měla příznivé složení, což ovlivnilo zejména kvalitu vody.

V současné době probíhají dosběry jednotlivých jedinců na místech, kam je možné vstoupit. Práce na rybníce by měly být do konce roku ukončeny.

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz