Za nerosty Písecka

Představení autora:

Prvotní impulz zájmu o nerosty přišel v 6. třídě (1972) na školní bramborové brigádě v Selibově díky nalezeným různobarevným křemenům. V roce 1975 společně s J. Křítkem prací Geologické a mineralogické poměry Písecka získali 3. místo v přírodovědné olympiádě. V témže roce se stal i členem mineralogické sekce NM.

P. Šindelář nejprve sbíral převážně nerosty z pegmatitů v okolí Písku. S určováním nerostů mu pomáhal geolog muzea RNDr. J. Machart. Další navštěvované lokality byly Příbram, Cínovec, Krásno, Nová Ves u Českého Krumlova, Bohouškovice, vápencové lomy na Strakonicku a Horažďovicku, a mnoho dalších. Zaujaly jej těžké nerosty z řeky Otavy. V roce 1994 pokračoval ve spolupráci s píseckým muzeem (s Ing. J. Cíchou). Od roku 1998 pomáhal při průzkumu dutinových pegmatitů na Kovářovsku. V roce 1996 až 2011 se zúčastňoval výprav za alpskými nerosty (J. Cícha, A. Červený, H. Franěk, F. Krejča, D. Kříž, J. Štěcha, J. Kohoušek, B. Günter). Navštívili četné lokality v Itálii, ve Švýcarsku a Rakousku. Při poslední výpravě v roce 2015 spolu se svým synem a J. Cíchou prováděl průzkum a sběr nerostů v oblasti masívu Mont Blanc. Součástí výprav byla návštěva řady Evropských mineralogických muzeí a navázání kontaktů s některými zahraničními sběrateli (např. bratři G. a H. Hoferové).

Sbírka P. Šindeláře, čítá několik tisíc kusů. Je obecná se zvláštním zaměřením na alpskou paragenezi a písecké pegmatity. V roce 2001 P. Šindelář svoji sbírku představil na dvou výstavách (muzeum Písek a muzeum Horažďovice). Některé jeho nerosty najdeme mezi stálými exponáty píseckého a horažďovického muzea. Po dohodě je možné ji spatřit v soukromém muzeu P. Šindeláře.

Základní údaje o knize:

 • Vydal: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice
 • Text: Petr Šindelář
 • Foto: Petr Šindelář
 • Grafická úprava: Lukáš Bártů
 • Technická redakce: RNDr. Petr Rajlich, CSc., Ph.D.
 • Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o., www.ntp.cz
 • Vydání 1.
 • Náklad 550 ks
 • Vydáno 2016
 • ISBN 987-80-87520-15-4

Prodejní cena: 132 Kč (včetně DPH 10%)

Distribuce knihy, místa prodeje:

 • Kniha byla naskladněna 6. 5. 2016, distribuce se připravuje
 • Místa prodeje budou postupně zveřejňovány na této stránce

Velkoodběratelé (10 ks a více) již mohou knihu objednávat na adrese:

Jihočeský kraj - Krajský úřad
OZZL - ORV
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
e-mailem: vlasek@kraj-jihocesky.cz

Ukázka knihy (z důvodu velikosti souboru byla snížena kvalita fotografií)

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz