Vltavíny 2009

 

KNIHU LZE ZAKOUPIT V JIHOČESKÉM MUZEU.

 

Obsah sborníku:

J. Jirásek & Vl. Jirásek:
Další nález vltavínu na katastrálním území Byňova v třeboňské pánvi
Another Moldavite Find in Byňov Cadastre in the Třeboň Basin (Bohemia, Czech Republic)

P. Kalenda, J. Borovička & P. Spurný:
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou Dynamics and fragmentation of meteoroids in fl ight through the atmosphere

V. Knobloch, Z. Řanda, A. Langrová & Z. Urbanec:
Lechatelieritové inkluze ve vltavínech
Lechatelierite inclusions in moldavites

V. Knobloch, Z. Řanda, A. Langrová & Z. Urbanec:
Příspěvek k problematice vzniku vltavínů
Contribution to the issue of moldavites origin

V. Pavlíček, M. Sedlák & M. Sedlák:
Vltavíny v železivcích a železitých konkrecích
The moldavites in the ferruginous concretions

V. Knobloch, V. Procházka & A. Langrová:
Skulptace lechatelieritu: vztah k chemickému složení?
Is the lechatelierite sculptation related also to chemical complosition?

P. Rajlich:
Vltavíny jako Měsíční meteority (selenity)
Moldavites as Lunar meteorites (selenites)

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz