Za nerosty Písecka

Kniha Petra Šindeláře představuje mineralogická naleziště Písku a okolí. Obsahuje 444 barevných fotografií 70 minerálů z 50 lokalit píseckého okresu.

Ptáci jižních Čech

Na podzim 2015 vydal Jihočeský kraj ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ucelenou a obsáhlou monografii Ptáci jižních Čech. Autorské zázemí a rozsah této publikace jsou vskutku mimořádné.

Naušův atlas hornin Prachaticka

Text: RNDr. Petr Rajlich, CSc; Foto: RNDr. Petr Rajlich, CSc a Bc. Sandra Venclová; Mapové přílohy zpracoval Ing. Milan Vlášek; Grafické zpracování: dot. DesignStudio spol. s r. o.; Tisk: Nová tiskárna Pelhřimov, spol s. r. o.; Vydal: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2,; 370 76 České Budějovice; Vydání 2., září 2010; náklad 500 ks; ISBN 978-80-254-8013-7

Vltavíny 2009

Sborník vybraných příspěvků účastníků vltavínové konference konané 26. - 27. září 2009 v Novém dvoře u Týna nad Vltavou. Vybral a uspořádal RNDr. Petr Rajlich, CSc., PhD. Grafická úprava, tisk: LK TISK v.o.s., Masarykova 586, Milevsko Náklad: 250 ks 1. vydání (2011) ISBN: 978-80-87520-00-0

Mizející tvář Novohradských hor

Translation © Jan Mareš, Johanka Kubaňová, Markus Pape, 2010 Illustrations © Oldřich Tripes, 2008 Photographs © Jiří Marek, Michal Brožek, Vladislav Hošek, 2010 © Jiří Marek, Ivo Stehlík, 2010 ISBN 978-80-254-8293-3

Rok u rybníka

Kniha nám ve 12 kapitolách v představuje život třeboňského rybníka. Snímky Jana Ševčíka lze zařadit do škatulky Wild life Photo specializací především na faunu, hlavně ptáky a plazy, a dále na krajinu, včetně leteckých fotografií. Cena knihy od ENKI Třeboň je 330,- Kč, včetně DPH, Kniha je vázaná, na křídovém papíru, počet stran 234.

Prachatice kamenné

Zpracoval: RNDr. Petr Rajlich, CSc., Jihočeské muzeum, České Budějovice Bohuslav Nauš, Prachatice Kresby: Mgr. Marie Voldřichová Mapy: Ing. Milan Vlášek Foto: RNDr. Petr Rajlich, CSc., Ing. Milan Vlášek, Mgr. Marie Voldřichová. Tisk: dot. DesignStudio & Tiskárna Únor 2013

 

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz