Prevence závažných havárií

Agenda prevence závažných havárií se týká především podnikatelských subjektů, které mají ve svém objektu umístěny nebezpečné chemické látky. Povinnosti provozovatelů těchto objektů se řídí množstvím a typem umístěných nebezpečných látek a jsou upraveny příslušnými právními předpisy.

Jihočeské objekty podle zákona o prevenci závažných havárií:

Problematiku prevence závažných havárií – výčet a odkazy na aktuální právní předpisy, přehled objektů s umístěnými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, předpřipravený Protokol o nezařazení a Návrh na zařazení, roční plán kontrol, informace o nebezpečí závažné havárie a informace veřejnosti v zóně havarijního plánování lze nalézt na stránkách Jihočeského kraje.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz