Plány péče

Plány péče o zvláště chráněná území v kompetenci Jihočeského kraje

Plány péče schvalované

Plány péče v procesu schvalování.

Plány péče platné

Tato sekce je zároveň přehledem zvláště chráněných území podle příslušných okresů. Obsahuje všechna tzv. "maloplošná" chráněná území, tedy i ta, která nejsou v kompetenci Jihočeského kraje. Některá ZCHÚ mohou být uvedena opakovaně. Důvodem je to, že jsou vymezena na území více okresů (např. Přírodní památka Lužnice).

Plány péče archiv

Archiv vybraných historických (neplatných) plánů péče.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz