Plánování v oblasti vod

Plánování ve vodním hospodářství je oblastí, která by měla nastavit a zajistit podmínky pro to, aby užívání vod bylo trvale udržitelné.

Kraj se podílí na zpracování plánů dílčích povodí.

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz