Pracovní balíček 1:

Akční plán
k propojení přírodních oblastí a migračních koridorů
mezi CZ a AT

Česká republika a Rakousko usiluje o přeshraniční propojeni přírodních stanovišť a zároveň o částečně obnovení tradičních migračních tras volně žijících živočichů. Tento akční plán je výsledkem intenzivní spolupráce mezi rakouskými a českými partnery a odborníky z oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících zvířat a regionálního plánovaní. V akčním planu jsou navržena specifická opatřeni ke zlepšeni průchodnosti kritických míst na migračních koridorech.

Mapa migračních koridorů

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz