Ekologické/environmentální výukové programy

Ekologické/environmentální výukové programy (EVP) jsou jednou z forem environmentální výchovy. Cílem EVP je obohatit a rozšířit učivo všech stupňů škol o environmentální rozměr. Jde většinou o několikahodinové programové bloky, které vhodně doplňují školní výuku. Společným cílem EVP je vytvářet příležitosti k emocionálnímu a rozumovému propojování dětí a žáků s přírodou, učit v souvislostech, a tak postupně vést k ekologickému (vědomému) myšlení, chování a jednání. EVP probíhají většinou mimo školu venku v přírodě, někdy na školní zahradě nebo ve specificky vybavených venkovních či vnitřních učebnách převážně středisek a center ekologické/environmentální výchovy. Některé organizace přicházejí či přijíždějí se svými programy do škol. Zvláštní kategorií jsou pobytové EVP – vícedenní programy konkrétního zaměření a obsahu v podnětném přírodním prostředí, které rozšiřují výuku různých předmětů a lze je využít při naplňování ŠVP. Trvají minimálně dva dny (optimálně tři a více dní), žáci zůstávají na program v místě, nevracejí se v jednotlivých dnech do školy ani do místa bydliště. Jihočeský kraj ze svého rozpočtu již několik let podporuje školy, které mají zájem o tuto specifickou formu doplnění školní výuky (formou dotačního programu). Organizace, které školám nabízejí EVP, by pří sestavování a tvorbě programů měly vždy dbát na věcnou a odbornou správnost, soulad s rámcovým vzdělávacím programem, návaznost na školní vzdělávací programy a při výuce používat metody a způsoby práce odpovídající příslušné věkové kategorii dětí/žáků a jejich znalostem a zkušenostem.

ORGANIZACE NABÍZEJÍCÍ EVP

V Jihočeském kraji nabízí školám environmentální výukové programy (EVP) více organizací. Deset z nich je členy krajské sítě environmentálních center Krasec (www.krasec.cz). Mezi poskytovateli těchto služeb převažují nestátní neziskové organizace (NNO), což v praxi znamená, že tyto organizace nemají žádnou pravidelnou a jistou podporu ze státního ani jiného rozpočtu a jejich existenci, fungování a další rozvoj tak každoročně ovlivňuje více okolností.

 • Centrum environmentální a globální výchovy Cassiopeia, ZČHB Forest České Budějovice, v současnosti nejvýznamnější poskytovatel těchto služeb na území Jihočeského kraje, pestrá nabídka programů, organizace s více jak dvacetiletou historií  (NNO), cassiopeia.cz
 • Centrum environmentální výchovy v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou (příspěvková organizace Jihočeského kraje), Zoo Hluboká
 • Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad Vltavou (NNO), muzeumsemenec.cz
 • Ekocentrum Šípek Český Krumlov (NNO) nemá funkční webové stránky, kontaktní os. Mgr. Jitka Sovová: sovova@ekocentrumsipek.cz nebo info@ekocentrumsipek.cz
 • Český nadační fond pro vydru Třeboň (NNO), vydry.org
 • Vespolek Jindřichův Hradec (NNO), Mlýn Radounka
 • Spolkový dům Slavonice (NNO), Spolkový dům Slavonice
 • Dům dětí a mládeže Strakonice, pracoviště Centrum ekologické výchovy Podskalí (školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřizované Jihočeským krajem), DDM Strakonice
 • Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod = MEVPIS Vodňany (součást Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity), mevpis.cz
 • Ekocentrum Budař Kovářov (NNO), Ekocentrum Budař

 

Kromě organizací zapojených v síti Krasec nabízejí  EVP:

 • SZČ CEV Dřípatka, součást ZŠ Vodňanská Prachatice (příspěvková organizace Města Prachatice), organizace s nejdelší „ekologickou“ historií nejen na jihu Čech, počátky činnosti jsou spojeny s osobností pana učitele Aleše Záveského, jednoho ze zakladatelů a průkopníků ekologické výchovy v Čechách. V 90. letech minulého století byla prachatická Dřípatka vzorem pro vznik obdobných organizací v celé České republice, dripatka.cz  
 • Střediska environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava – SEV Vimperk, SEV Stožec a v Plzeňském kraji, ale stále na území jedné Šumavy, ještě SEV Kašperské Hory a SEV Horská Kvilda, npsumava.cz
 • Správa CHKO Třeboňsko Třeboň (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
  regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko), pobytové programy na terénní stanici Hajnice u Mirochova (kontaktní osoba RNDr. Markéta Drábková: drabkova@nature.cz), Třeboňsko
 • Hamerský potok, z.s. Jindřichův Hradec (NNO), hamerskypotok.cz
 • Vzdělané děti, z.s. Chýnov (NNO), www.vzdelanedeti.cz

 

Nabídka environmentálních výukových programů (EVP) pro táborské školy v novém školním roce 2018/2019.

Krajská síť environmentálních center Krasec, z.s. realizuje projekt "ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO TÁBORSKÉ ŠKOLY". Tento projekt je spolufinancován městem Tábor v rámci dotačního programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V rámci projektu uskuteční členské organizace zapojené do sítě Krasec celkem 50 výukových programů pro mateřské a základní školy, které mají sídlo na území města Tábora. Díky dotaci si může škola objednat EVP za snížené ceny. Školy v jiných větších městech Jihočeského kraje tuto možnost nemají.

Nabídky jednotlivých organizací najdete zde. V případě zájmu o některý z programů využijte kontakty uvedené přímo v nabídkách u jednotlivých organizací.    

Je možné si vybrat výukový program od šesti organizací z různých míst Jihočeského kraje: CEGV Cassiopeia a Energy Centre České Budějovice, Český nadační fond pro vydru Třeboň, Přírodovědné muzeum Semenec Týn nad Vltavou, Ekocentrum Budař - Zážitkový park Zeměráj Kovářov (Písecko) a Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko (=MEVPIS) ochrany vod Vodňany.

Objednávky budou vyřizovány do vyčerpání poskytnuté dotace (celkem na realizaci 50 programů). Programy mohou probíhat přímo ve škole nebo na školní zahradě, ale také ve specializovaných pracovištích jednotlivých organizací (střediska ekologické výchovy) nebo venku v terénu na zajímavých přírodních lokalitách. Dotované programy musí proběhnout nejpozději do 30. 11. 2018.

Koordinátorem projektu je Mgr. Tomáš Smrž, člen výkonné rady sítě Krasec, z.s., lektor environmentální výchovy a vzděláván a vedoucí CEGV Cassiopeia České Budějovice (tel. 777 248 511).

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz