On-line setkání

Dne 17. 12. 2020 se on-line uskutečnilo 6. setkání v rámci přeshraniční spolupráce k projektu Interreg ConNat „Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ45. Setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Botanického ústavu v Třeboni a všichni projektoví partneři z rakouské strany.

 

Jako již tradičně úvod obstarala hlavní koordinátorka projektu Sylvia Hysek a zástupce lead partnera z Národního parku Thayatal David Freudl, kteří zopakovali stanoviska kontrolních orgánů projektu o jeho prodloužení. Oficiálně je projekt prodloužen do června 2021. Oba opakovaně apelovali na to, aby se partneři zaměřili na čerpání projektových prostředků. Celkově je vyčerpáno 52 % z celkových nákladů projektu a Jihočeský kraj byl pochválen za svou aktivitu, protože mu chybí vyčerpat už jen 33.6 %. Zástupce lead partnera zdůraznil, že průměrná doba od podání monitorovací zprávy přes certifikaci až po proplacení trvá cca 15 měsíců.

 

Následně David Freudl přešel k hodnocení projektových cílů a z průběžných výsledků kontrol vyplývá, že hlavní nedostatky spočívají v plnění cílových indikátorů a nejvíce je to markantní při oslovování cílových skupin jako školy a vzdělávací zařízení a oslovování státní správy. V těchto aktivitách spatřuje lead partner největší nedostatky a pověřil všechny projektové partnery, aby zvýšili úsilí a informovali o svých aktivitách v průběžných zprávách.

 

Následně každý z projektových partnerů informoval o plnění harmonogramu plánovaných aktivit. V následné diskusi byly široce konzultovány zkušenosti s realizací opatření a aktivit v době COVIDové krize a dopad na plnění projektových cílů. Jihočeský kraj nadále počítá s uspořádáním workcampu, pakliže to epidemiologická situace dovolí. Projektoví partneři byli také informováni o pokračujících aktivitách při přípravě realizace opatření v EVL Kapličky.

Na závěr web meeting byly konzultovány společné aktivity při zakončení projektu. Předběžně byl dohodnut termín pro závěrečnou konferenci na květen 2021. Jihočeský kraj přislíbil uspořádat poslední setkání projektových partnerů v Českých Budějovicích v dubnu 2021 (dle epidemiologického vývoje).

Setkání se už jako tradičně neslo v přátelském duchu, hlavní koordinátorka apelovala na zvýšenou aktivitu s medii a prezentaci projektu.

 

  

Projekt ConNat AT-CZ45 je realizován za podpory EU v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

 

Internetová adresa projektu:   https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2/atcz45_connat-at_cz

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz