Množství odpadu v dnešní době neustále roste, jak se zvyšuje životní úroveň obyvatel.

Komunální odpad je dnes tvořen hlavně obaly od potravin a spotřebního zboží. Odpad, který je bez vytřídění vyhozen do kontejneru na směsný komunální odpad již nelze žádným způsobem využít a končí na skládkách, které mají ovšem omezenou kapacitu. Ať člověk dělá cokoliv, produkuje odpady. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Kam námi vytříděný odpad dále putuje a co se s ním vlastně děje?

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz