Ovzduší

Čisté ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Znečišťování ovzduší patří v současné době mezi nejzávažnější problémy ochrany životního prostředí.

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz