Klub ekologické výchovy a Škola udržitelného rozvoje

Klub ekologické výchovy (KEV) je pražská nestátní nezisková organizace, která v České republice od roku 1995 komplexně  rozvíjí environmentální vzdělávání a výchovu jako součást vzdělávání k udržitelnému rozvoji (ekologický pilíř vzdělávání). O založení Klubu ekologické výchovy se zasloužila česká ekoložka, pedagožka a vědecká pracovnice evropského významu RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc., MBA, mimo jiné známá pedagogům jako autorka ekologického přírodopisu pro základní školy. KEV věnuje velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogů škol všech stupňů, včetně vedoucích pracovníků škol a podpoře škol, které se v místě svého působení (nejen přímo ve škole, ale i v obci) stávají specifickými centry udržitelného rozvoje. KEV je také vyhlašovatelem soutěže Škola udržitelného rozvoje. Více informací na: https://kev.ecn.cz/   

V Jihočeském kraji jsou v současné době čtyři školy s tímto titulem:  

1. Základní škola a Mateřská škola Helsinská Tábor

2. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice

3. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor  

4. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie  

 

V Jihočeském kraji funguje regionální skupina KEV vedená Ing. Milenou Kaňkovou (k.ankova@seznam.cz). Díky aktivitě KEV a krajské skupině KEV se v Jihočeském kraji uskutečnilo již celkem 10 setkání školních koordinátorů EVVO a proběhlo několik ročníků prezentační soutěže prací žáků ZŠ a SŠ (v květnu) a ekologických konferencí žáků ZŠ a SŠ (v listopadu).

V roce 2019 vyhlašuje Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj při Vysoké škole evropských a regionálních studií, z. ú. České Budějovice ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, z. s. Praha a s podporou odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje 1. ročník soutěže „Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje“. Školy se mohou přihlašovat do soutěže v průběhu celého roku 2019 (uzávěrka příjmu přihlášek v prosinci). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne začátkem roku 2020.

Škola udržtelného rozvoje_kriteria 2020-2022    

Dotazník Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 2020-22

Kritéria souteže Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 2020-2022.doc

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz