Klub ekologické výchovy a Škola udržitelného rozvoje

Klub ekologické výchovy (KEV) je pražská nestátní nezisková organizace, která v České republice od roku 1995 komplexně  rozvíjí environmentální vzdělávání a výchovu jako součást vzdělávání k udržitelnému rozvoji (ekologický pilíř vzdělávání). O založení Klubu ekologické výchovy se zasloužila česká ekoložka, pedagožka a vědecká pracovnice evropského významu RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková, CSc., MBA, mimo jiné známá pedagogům jako autorka ekologického přírodopisu pro základní školy. KEV věnuje velkou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogů škol všech stupňů, včetně vedoucích pracovníků škol a podpoře škol, které se v místě svého působení (nejen přímo ve škole, ale i v obci) stávají specifickými centry udržitelného rozvoje. KEV je také vyhlašovatelem soutěže Škola udržitelného rozvoje. Více informací na: https://kev.ecn.cz/   

V Jihočeském kraji jsou v současné době čtyři školy s tímto titulem:  

1. Základní škola a Mateřská škola Helsinská Tábor

2. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice

3. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor  

4. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie  

 

V Jihočeském kraji funguje regionální skupina KEV vedená Ing. Milenou Kaňkovou (k.ankova@seznam.cz). Díky aktivitě KEV a krajské skupině KEV se v Jihočeském kraji uskutečnilo již celkem 9 setkání školních koordinátorů EVVO a proběhlo několik ročníků prezentační soutěže prací žáků ZŠ a SŠ (v květnu) a ekologických konferencí žáků ZŠ a SŠ (v listopadu).

Na setkání školních koordinátorů EVVO v únoru 2018 bylo představeno rámcové téma pro letošní 6. ročník prezentační soutěže a podzimní žákovskou konferenci:

BÁDÁNÍ  PO  VÝVOJI,  ZMĚNÁCH  A  UDÁLOSTECH  VE  VŠECH  MOŽNÝCH OBORECH  (OKRUZÍCH),  KTERÉ  MĚ  ZAJÍMAJÍ.

Příklady námětů pro badatelské aktivity:

Proměny krajiny v místě mého bydliště v uplynulých 100 letech + ­jejich  hodnocení

Rostliny (živočichové), kteří za uplynulých 100 let vymizeli x nově se objevili + názor na důvody 

Změny v životním prostředí a péči o ně v uplynulých 100 letech + hodnocení důvodů  

Změny v zájmových oborech lidské činnosti - lesnictví, zemědělství, doprava, automobilismus, stavebnictví, oblékání, společenský život...... + hodnocení    

Světlá a tmavá místa uplynulých 100 let a můj názor na jejich důvody

Magické "osmičkové letopočty" posledních 100 let a jejich příběhy

Život dětí a mládeže před 100 lety a dnes - srovnání, hodnocení, názory

Vývoj technologií pro udržitelnost + hodnocení významu                              

Vlastní téma                                    

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz