Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce

Nakládání s jednorázovými osobními ochrannými pomůckami, roušky a respirátory (OOP) u pracovníků na pracovištích bez rizika infekce se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu. Jednorázové OOP (roušky/respirátory) je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Musí být vloženy do plastového sáčku a následně do plastového pytle, do kterého se běžně ukládá komunální odpad a ten je před uložením do kontejneru nebo popelnice zavázán.


Dosavadní pravidla pro nakládání s kontaminovanými OOP v důsledku jiných rizikových faktorů, např. prachem, chemickými látkami a podobně se nemění.

Praha 24. 3. 2020

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz