Evropsky významná lokalita Kratochvíle - zámek

Zámek byl díky velmi početné letní kolonii netopýra velkého roku 2005 zařazen do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. V roce 2009 bylo na základě dohody mezi Jihočeským krajem a Národním památkovým úřadem zřízeno smluvně chráněné území podle § 39 zákona o ochraně přírody a krajiny.

V roce 2007 se díky projektu České společnosti pro ochranu netopýrů podařilo realizovat opatření k ochraně půdních prostor zámku před působením netopýřího trusu. Pod místy, kde se samice s mláďaty shromažďují, byla zhotovena speciální podlaha z dřevěných desek krytých PET fólií. Díky tomu nedochází k poškozování historických stavebních prvků v důsledku jejich znečištění a zjednodušuje se každoroční pravidelný úklid. Další informace: https://www.zamek-kratochvile.cz/cs/Netopyri

Jedná se o letní reprodukční kolonii. Samice sem přilétají od dubna do května, mláďata rodí ve druhé polovině června. Lokalitu opouštějí od konce srpna do začátku října. 

Počty pozorování:

rok počet jedinců
2020 400
2017 210
2015 80
2011 18
2006 300
2005 400
2002 200

 

 

autor fotografií RNDr. Miloš Anděra, CSc.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz