Nakládání s odpady vznikajícími v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě

Osoba v domácí izolaci s potvrzeným onemocněním COVID-19 a osoba v domácí karanténě by měly být poučeny, jak nakládat se vzniklým odpadem v rámci karanténních opatřeních.


Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho odstranění postupují následovně:


   veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.


   v případě, že odpad je ukládán do pytlů z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;


   zavázaný pytel vložit pouze do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad; zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery


   zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic, přebírání odpadu apod.


Osoby, u nichž bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, by se s odnosem svého odpadu do popelnice nebo kontejneru měly obrátit o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto případy.
Osoby, které manipulují s odpadem, by měly vždy používat rukavice a roušku. Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním prostředkem.
V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena plošná karanténa, se občané navíc při nakládání s odpady z domácností řídí pokyny místně příslušných úřadů.


24.3.2020

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz