Strategie rozvoje ptačích parků

Česká společnost ornitologická (ČSO), které je součástí vlivné mezinárodní organizace BirdLife International, je nezisková organizace snažící se už od roku 1926 usilovat o harmonické soužití ptáků a lidí.V současnosti probíhá snaha o vytvoření sítě ptačích parků napříč kraji v České republice, kde bude upřednostněna ochrana ptáků.K tomuto účelu vykupuje ČSO pozemky ve vhodných lokalitách a nastavením ideálních managementů podporuje stabilitu a rozvoj ptačí populace.

Postup a důvody jsou shrnuty ve strategickém dokumentu na roky 2022 - 2042: Strategie rozvoje ptačích parků ČSO

Obdobnými prostředky, tedy výkupem pozemků ve vytipovaných chráněných územích a dalších přírodně významných lokalitách s potenciálem rozvoje přírodě blízkých stanovišť nebo výskytem vzácných, ohrožených či chráněných druhů, postupuje také Jihočeský kraj. Uvedený model má řadu jedinečných výhod. Je možno nastavit způsoby hospodaření a realizovat jakákoliv potřebná opatření tak, aby to vyhovovalo maximálně předmětům ochrany. Docílí se tím především zajištění optimální ochrany a péče o druhy a stanoviště. Vlastník v tomto případě má prioritní zájem na ochraně přírody a krajiny, nikoliv jako vlastník, který hospodaří za účelem produkce.  Jedná se sice o trvající systematický proces, který je ovšem jednoznačně nejefektivnější a dlouhodobě udržitelný. Jako příklad v Jihočeském kraji lze jmenovat rozsáhlé výkupy pozemků a na ně navazující projekty v přírodní rezervaci Radomilická mokřina, přírodní památce Tůně u Špačků, evropsky významné lokalitě Klokočínské louky, přírodní památce Skalský rybník a Klokočínská olšina a další.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz