Pozvánka na Edukativní show SMOKEMAN ZASAHUJE

úterý 3. 5. 2022 na nám. Přemysla Otakara II

9:00 – 10:30  vzdělávací program pro školy

11:00 - 12:30  vzdělávací program pro školy

Od 14:00 - volná diskuze s kolemjdoucími o jejich problémech s vytápěním

 

Akce probíhá v rámci Časového plánu provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší 2021 pro statutární město České Budějovice a její konání podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE, Jihočeský kraj a  Ministerstvo životního prostředí ČR.

 

Kdo je Smokeman?

Smokeman se narodil na zkušebně Výzkumného energetického centra Vysoké školy Báňské v 5:52, 26. června někdy v sedmdesátých letech minulého století. Jeho životním posláním je zmenšovat kouř z našich komínů a napomáhat k čistotě ovzduší. Edukativní show je určena pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. S  pojízdnou kotelnou  se pomocí praktických ukázek dozvíme, jak správně (ne)topit. Veřejnost se může seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů. Veřejnost se také seznámí s tím, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat.  Pro děti je připravena řada zajímavých úkolů. Například děti se samy mohou zúčastnit měření a zjistit kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Oblíbeným pokusem dětí je znázornění inverze v akváriu. Během jednoduchého pokusu se dětí dozvědí jak inverze vzniká a jak si samy mohou doma za použití kuchyňské soli, vody a potravinařského barviva inverzi vytvořit. Dále si děti mohou zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. Pro odvážné děti je připraveno rozdělávání ohně pomocí méně tradičního způsobu – rozdělávání ohně pomocí křesadla.  Vše je předneseno zábavnou a poutavou formou.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz