V nedávno ukončeném přeshraničním projektu s názvem Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ, se odbor životního prostředí JčK aktivně podílel na řešení pracovních balíčků PB1 - Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi územím Česka a Rakouska a PB 2 - Přeshraniční ochranná opatření na rašeliništích.

V prvním balíčku byla řešena návaznost sítě dálkových migračních koridorů velkých savců mezi Jihočeským krajem, krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a Dolními Rakousy. V tom druhém jsme si ze zástupci Dolních Rakous vyměňovali zkušenosti s revitalizací rašelinišť.

S výsledky práce se můžete seznámit zde

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz