V souvislosti s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., vznikla pro provozovatele lékáren nová povinnost, a to podávat na krajský úřad, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, čtvrtletní hlášení o množství odpadů - léčiv od občanů. Hlášení provozovatele lékáren podávají na přiloženém formuláři a to, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo mailem na jilkova@kraj-jihocesky.cz viz. příloha.

 

Formulář: Příloha č. 51

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz