Od dnešního dne je možné podávat žádosti do některého z aktuálně vyhlášených dotačních programů z oblasti životního prostředí podpořené Jihočeským krajem v roce 2021.

• Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (Program by měl pomoci obcím s plněním české a evropské legislativy týkající se odkanalizování obcí, zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod.)
• Rozvoj venkova a krajiny
Opatření č. 1: Ochrana druhů.
Opatření č. 2: Chov ryb ve vodních tocích.
Opatření č. 3: Chov včel.

Žádosti je možné podávat do 22.1.2021. Informace k jednotlivým programům naleznete zde

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz