Reakce odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „odbor“) na nepravdivé informace uvedené ve článku: „Se škodami po kůrovci pomáhají v lesích studenti, kuchaři i pokojské“, zveřejněné na serveru idnes.cz (https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kurovec-vladni-opatreni-koronavirus-odbyt-dreva-dacice-pisek-lesy-cr.A200417_082633_budejovice-zpravy_khr), dne 17 dubna 2020.

Autor v článku mimo jiné uvádí:

„Lesníci se proto i s pomocí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) obracejí na stát, aby urychlil uvolnění zbylých kompenzací za rok 2017 a celý následující rok ve výši 1,8 miliardy korun. Část z nich peníze stále nedostala. Vláda tyto peníze už uvolnila a ministerstvo zemědělství dalo pokyn krajským úřadům k vydávání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Rádi bychom také podpořili skladování dřeva, pro které není odbyt. A vzniká program na podporu lesníků zasažených vládními opatřeními,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Kompenzace mají dorazit žadatelům do konce dubna. Zatímco lesníci v Prachaticích nebo Volarech na Šumavě je dostali už loni v prosinci, v Písku i Dačicích na slíbené finance stále čekají, což jim ještě více komplikuje situaci.“

Odbor jednoznačně odmítá tvrzení, že lesníci v Písku a Dačicích na slíbené finance stále čekají. Rozhodnutími ze dne 17. 12. 2019 byly subjektům Lesy města Písku s.r.o. a Městské lesy Dačice s.r.o. přiznány požadované kompenzace na kůrovce, přičemž k vlastnímu odeslání finančních prostředků na účty příjemců dotace došlo nejpozději k 31. 12. 2019.

Odbor dále nesouhlasí s jednostranným vyjádřením pana Ing. Kupce jednatele Městských lesů Dačice s.r.o. uvedeném v předmětném článku: „Kraj také zavedl příspěvky na lesní oplocenky, ale celý ten systém bohužel vůbec nefunguje. Na začátku března jihočeský krajský úřad vypsal druhé kolo dotací na oplocenky s tím, že je možné se do systému pouze registrovat. Podávání žádostí bude možné až od ledna 2021, to nám v tuto chvíli vůbec nepomůže.“

Odbor nechápe snahu o vyhodnocení funkčnosti dotačního programu na oplocenky v momentě, kdy byl tento nově zavedený dotační program vyhlášen teprve na začátku října 2019 a žádosti za práce provedené do konce roku 2019 bylo možné podávat od začátku ledna 2020 do konce března 2020. V době zveřejnění článku tak docházelo k předkládání seznamů žadatelů ke schválení orgánům kraje a se schválenými žadateli budou uzavírány smlouvy, přičemž až poté budou těmto žadatelům vypláceny peníze. Zdánlivá složitost celého postupu pramení z nutnosti dodržení Dotačního rámce schváleného Evropskou komisí, kdy je nutné před zahájením prací provést tzv. registrací. Odbor sice chápe rozhořčení žadatelů z nutnosti dodržení úředního postupu a s tím spojenými lhůtami pro vyplácení finančních prostředků, nicméně považuje za nevhodné, v situaci, kdy se kraj snaží vlastníkům lesů ze všech sil pomoci, vynášet takovéto rychlé a neobjektivní soudy.

V závěru svého vyjádření odbor podotýká, že výše uvedený článek považuje v jeho části věnované dotační politice za nevyvážený a udivuje jej postup jeho autora, který si (v rozporu s dobrou novinářskou praxí) pravdivost zveřejněných vyjádření pana Ing. Kupce neověřil dotazem na krajský úřad.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz