Studie území v povodí vodního útvaru povrchových vod Bílý potok, (resp. Radomilický potok) od jeho pramene po ústí do Blanice. Hlavním cílem studie je vyhodnotit vodní bilanci území včetně srážko-odtokových poměrů a výparu vody, retenční schopnost a erozní poměry území; v závěru pak navrhnout systém přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření se zaměřením ochránit zastavěné území obcí a modelově vyhodnotit účinnost navržených opatření. 

Výsledky studie naleznete zde

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz