Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví pořídil nový Plán územního systému ekologické stability (ÚSES) pro Jihočeský kraj. Zpracováním zakázky na základě výběrového řízení byla pověřena firma LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici, Vranovská 102, 614 00 Brno. Na základě požadavků zadavatele proběhla aktualizace prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Tato aktualizace se týká pouze prvků ÚSES mimo území Národního parku Šumava, Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les, v kterých krajský úřad není věcně ani místně příslušný. Nový plán ÚSES je dostupný zde.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz