Archiv 2020

Výměna obalovací soupravy Těšovice

Modernizace farmy Bílsko

Zařízení pro výrobu rekultivačních materiálů v areálu skládky Lověšice

Zóna ekonomického rozvoje Boršov

Archiv 2019

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice II.

Výměna obalovací soupravy Písek

Přestavba 2 skladovacích hal na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Králově Lhotě

Skládka odpadů S-OO Borek, rozšíření skládky

Zařízení k využívání odpadů – výroba certifikovaného rekultivačního materiálu v areáu JIP Papírny Větřní a.s.

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Přestavba hal chovu kuřic a nosnic na haly výkrmu brojlerů na podestýlce v Čekanicích

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Areál firmy Akrematorium, s.r.o.

Prodejna pro dům a zahradu, ulice Budějovická, Český Krumlov

Modernizace farmy Rakovice - výkrm býků

Rekreační park Kovářov

Obchodní centrum – Husova ulice, České Budějovice

Skladový a výrobní areál Ševětín

AČOV Tábor, sušárna zvodněných kalů

Modernizace farmy Ratibořské Hory

Západní obchvat Ledenic, silnice II/157

Rozšíření areálu Centra komplexního nakládání s odpady Růžov

Linka na zpracování bioodpadů Jarošovice

Retailpark Třeboň

Novostavba stáje pro skot Hosty

"Skladový a výrobní areál Švamberk"

Farma Sedlice – zpopelňovací zařízení živočišných tkání

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa/2

Výroba extrudovaných krmiv – Číčenice

Novostavba obchodního centra Písek

Modernizace farmy Marketa

Recyklační plocha na stavební odpad Fedrpuš

Přístavba hal pro výkrm kuřecích brojlerů na farmě Popovice, k. ú. Bzí u D. Bukovska SO 21, 22, 23 a 24

Průmyslový park Chotoviny - jih

Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Areál Animal

Přeložka silnice II/156, hráz rybníka Žár

Zastavovací plán dostavby areálu Krsice – II. etapa

Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – provozovna Číčenice

Retail Park České Budějovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Produkční stáj Opařany II

Rekonstrukce ochranných valů před střelbou a terénní úpravy střeliště a ostatních ploch na pozemcích parc. č. 785/1, 785/2, 785/8 a 785/10 k. ú. Čekanice u Tábora

I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2 + 1

Technologický park České Budějovice, Na Světlících

Archiv 2018

Průmyslový park Chotoviny - sever a jih

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Retail Park České Budějovice

Zimoviště pro masný skot – Studená Voda

CSPPark Strakonice

Severní obchvat Trhových Svinů

Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice

CSPPark Vodňany

Mondeco s.r.o. - zařízení na úpravu, sběr a výkup ostatních odpadů České Budějovice - navýšení kapacity zařízení

I/20 Písek - Pištín, uspořádání 2 + 1

I/23 Kardašova Řečice – obchvat

Trolejová trať propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní

Novostavba produkční stáje Chrášťovice

Gigant Třeboň - k. ú. Břilice

Kompostárna Jarošovice s.r.o., bioplynová stanice, kompostovací hala, kompostovací plochy

CSPPark Jindřichův Hradec

Výstavba Technologického parku České Budějovice, Na Světlících

…Tam, kde je srdce Vltavy, Horní Planá - bytové domy a wellness

Novostavba odchovny jalovic - Strunkovice nad Blanicí

VD Kořensko - zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem

Modernizace provozu Václav Chmela – Galvanovna s.r.o., v Městském areálu v Písku

Stanice energetického využití kalu a biomasy

Modernizace farmy Tichá

Změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy Hotel Hůrka

I/20 Pištín - České Vrbné

Sjezdová trať Střecha - sever Lipno nad Vltavou

Farma Olšovice

Zóna obchodu a služeb Hrdějovice

Vodňanská drůbež, a.s., provozovna Vodňany, Nová pořážka a zpracování jatečních kuřat

Využití odkaliště TRIANGL Mydlovary pro výrobu rekultivačních materiálů z vybraných typů minerálních odpadů včetně zřizování deponií surovin a výrobků na plochách odkaliště

I/34 Stráž nad Nežárkou – Lásenice

Výkrm brojlerů Lažánky

 

Archiv 2017

Archiv 2016

Archiv 2015

Archiv 2002-2014

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz