Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

Název projektu: Anpassung der Grünen Infrastruktur an den Klimawandel

Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury

  • Zkrácený název projektu: KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň
  • Operační program: přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020
  • Číslo projektu: ATCZ 142
  • Prioritní osa: Životní prostředí a zdroje
  • Délka trvání projektu: 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020
  • Celkové způsobilé náklady jihočeské části projektu: 46 154 EUR

Projektoví partneři:

Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Verein ‘‘Natur im Garten‘‘ , Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung, Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko, Přírodní zahrada z.s., Jihomoravský kraj, Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje, Jihočeský kraj

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo realizaci projektu a jeho následné podání do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020 v březnu 2017. Tento projekt sdružuje 3 zástupce z Rakouska a 6 českých subjektů. Hlavním partnerem projektu je Úřad Dolnorakouské vlády v Sankt Pölten – oddělení pro životní prostředí a energetiku. Projekt bude realizován v období 1. 10. 2017 – 31. 3. 2020. Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé sítě spolupráce v oblasti poznání, využití klimatických funkcí zeleně v kulturní krajině a sídlech pro ochranu biologické rozmanitosti, půdy a rozvoje ekosystémových služeb a vytvořit tak pilotní projekt ekosystémových služeb zelené infrastruktury ve střední Evropě. V rámci projektu tak bude podporována tvorba účinné struktury klimatické zeleně, ale zároveň dojde k lepšímu ekologickému zhodnocení stávající struktury zeleně a jejímu přizpůsobení se požadavkům klimatické změny.

Základními výstupy projektu jsou pilotní a modelové projekty (zlepšují lokální ekologickou situaci a mají charakter jako vzor pro další projekty), informační poradenské a vzdělávací aktivity, směrnice a programy sloužící institucím kompetentním pro toto téma (zejména obcím, regionálním správním orgánům, jako orientace při realizačních opatřeních).

Mimo výše uvedené informační a metodické materiály bude dalším konkrétním výstupem projektu výsadba 2 000 ks ovocných stromů v krajině a školních či obecních zahradách, 1 000 ks neovocných stromů v alejích podél místních komunikací a cyklostezek, 1 500 stromů a keřů dělících orné bloky a oživující vodoteče v zemědělské krajině. Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci projektu KLIMAGRÜN spolupracuje s místními akčními skupinami (MAS) Jihočeského kraje. Během této spolupráce bude zajištěna organizace mnoha seminářů, určených pro zástupce obcí, komunit, iniciativ, zemědělců, podniků, regionálních správních orgánů aj.

Internetová adresa projektu: www.at-cz.eu

Projekt KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň - Leták PDF

Tvorba metodiky pro posuzování funkčnosti zelené infrastruktury a zprávy z regionů

Studie - DRUHY ROSTLIN VHODNÉ PRO ZELENÉ PROSTORY VZHLEDEM KE SCHOPNOSTI ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY (ZIP)

Katalog rostlin (PDF)

 

 
Copyright JČK-OZZLWebdesign by Lewest.cz