2023

Zpřístupňování informací podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Podané žádosti o závazné stanovisko a povolení provozu a závazná stanoviska a povolení, která byla vydána na základě těchto žádostí

Vysvětlivky - předmět žádosti:

PP Povolení provozu (ZOO - §11 odst. 2 písm. d)
PP-Z Změna povolení provozu
ZSU Závazné stanovisko k umístění stavby  (ZOO - §11 odst. 2 písm. b)
ZSS Závazné stanovisko ke stavbě a změny stavby  (ZOO - §11 odst. 2 písm. c)

Vysvětlivky - způsob vyřízení:

R Rozhodnutí
ZS Závazné stanovisko
VYJ Vyjádření, sdělení, apod.
USN Usnesení

Vysvětlivky - ostatní:

NPM Nabytí právní moci
SPŘ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
ZOO Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
1)  ZS, VYJ - datum vydání; R, USN - datum NPM
 
Datum podání Provozovatel Provozovna Předmět                   žádosti Kód               zdrojů Vyřízení Úřední osoba
Obchodní jméno IČO 1) Datum Způsob Pozn.
21.12.2022 MBM WESTRA s.r.o. 60066130 Sousedovice 61, 386 01 Strakonice PP-Z 4.12.   R   zdstu
27.12.2023 Městys Ledenice 00245135 kompostárna Ledenice PP-Z 2.3.   R ukončení provozu irko
02.01.2023 Zemědělská společnost Dubné a.s. 26030993 Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou PP-Z 3.1.       dava
04.01.2023 AGRO, dužstvo Záhoří 49023233 Farma pro skot - Chrastiny ZSU, ZSS 8.       dava
 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz