Zajímavosti o rybaření

 

Dotační politika krajů podporuje vysazování ryb v tekoucích vodách

Za příklad pomoci krajů rybářům může sloužit dotační program Jihočeského kraje – Rozvoj venkova a krajiny – 2, chov ryb ve vodních tocích. Krajem vyčleněné finanční prostředky čerpají z tohoto programu především místní organizace ČRS, které svou činnost vyvíjejí na území jižních Čech. Ty z tohoto zdroje podpory kryjí výdaje spojené se zarybňováním tekoucích vod původními druhy ryb. Tak třeba místní organizace ČRS v Písku může díky získané dotaci od kraje po celý rok vysazovat do svých rybářských revírů tisíce ryb. Jen v loňském roce do nich písečtí rybáři vysadili 2000 kusů ročka lipana podhorního, 4000 kusů násady candáta obecného, 3000 kusů parmy říční, 2000 kusů ročka podoustve říční, 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Vysazování probíhalo od jara do podzimu. Na jaře byl vysazen lipan v lokalitách Sudoměř, Kestřany a Zátaví, ve stejném období byla rozvezena parma po celém revíru Otava 1, Otava 2 a Blanice Vodňanská 1. V létě byl do revírů ve dvou vlnách vysazen candát a konečně v říjnu došlo k vysazení zbytku reofilních druhů ryb, a to rovnoměrně do všech rybářských revírů v užívání MO ČRS v Písku. Podobně budou písečtí rybáři s podporou dotace od Jihočeského kraje vysazovat ryby i v letošním roce. (Zdroj: prazske.zelenenoviny.cz, 21.3.2022, doplněno autorem Střípků).

 

 

Podpora vysazování původních druhů ryb v tekoucích vodách z dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny – 2. Chov ryb ve vodních tocích

Jihočeský kraj podporuje vysazování původních druhů ryb do vodních toků v rámci programu Rozvoj venkova a krajiny – 2. Chov ryb ve vodních tocích. Například v českém rybářském svazu, místní organizaci Písek, bylo díky tomu vysazeno do řek 2000 kusů ročka lipana podhorního, 4000 kusů násady candáta obecného, 3000 kusů parmy říční, 2000 kusů ročka podoustve říční, 2000 ks ostroretky stěhovavé a 3000 ks jelce tlouště. Detailnější popis a fotografie najdete na mocsrpisek.cz

 

Aktuální pravidla dotačního programu Rozvoje venkova a krajiny pro rok 2022 jsou zveřejněny zde (https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php/ku_dotace/vyhlasene#894)

____________________________________________________________________________________________________________

 

Vranka obecná

Plynový měchýř, často také známý jako „rybí duše“ je nepárový orgán, umožňující rybám plynulou změnu hloubky a vyrovnání se s tlakem okolní vody. U hlubinných ryb může tlak v plynovém měchýři dosáhnout těžko představitelné hodnoty 4 MPa (400 atm.). Přesto existují ryby, které se bez tohoto důležitého orgánu bez problémů obejdou. Příkladem může být zvláště chráněný druh živočicha se stupněm ohrožený – vranka obecná (Cottus gobio). Tato drobná rybka obývá vody pstruhového pásma a ke ztrátě plynového měchýře u ní dochází již během embryonálního vývoje. Neschopnost „vznášet se“ v celém spektru vodního sloupce odsuzuje vranku k životu při dně a značně omezuje její schopnosti úniku před predátory. Pohybuje se pouze krátkými poskoky za pomoci ploutví. Z tohoto důvodu se u vranky vyvinulo důmyslné ochranné zbarvení (schopnost změny zbarvení v závislosti na typu dna) a ryba je aktivní především v nočních hodinách. Přes den ji většinou najdeme v úkrytu pod kameny. Potravu vranky tvoří především rozličný vodní hmyz žijící při dně. Sama vranka se pak stává kořistí větších pstruhů. Z hlediska ekologie se vranka považuje za důležitý bioindikátor čistoty vod. Znečištění vod je také hlavním důvodem jejího ohrožení.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vypouštění lipana podhorního (Thymallus thymallus) na rybářském revíru Vltava 28

Lipan je naší původní lososovitou rybou, po níž je pojmenováno podhorské pásmo našich toků. Obývá čisté řeky se štěrkovým až kamenitým dnem a mírným prouděním. Ačkoliv mají lipani chutné maso, nemají z hospodářského hlediska velký význam. Mezi rekreačními rybáři se však těší velké oblibě. V posledních letech ovšem jejich stavy na řekách dlouhodobě klesají. Mezi hlavní příčinu oslabování populací lipana patří zvýšený tlak rybožravých predátorů a nevyrovnanost průtoků. Účinnou podporu zarybňování našich toků (a to nejen lipanem) představuje například dotační program Rozvoje venkova a krajiny, respektive jeho podopatření 3 – Chov ryb ve vodních tocích.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz