Ve dnech 24. a 25. září 2019 proběhl na Javorníku dvoudenní workshop projektu CZ-SK SOUTH LIFE na téma „Hořeček mnohotvarý český“.

Na workshopu se sešel pestrý a reprezentativní okruh účastníků. Mimo pořádajícího projektového týmu a zástupců Jihočeského kraje se jej zúčastnili  zástupci samospráv všech úrovní, pracovníci AOPK ČR a další odborníci pro danou problematiku. Velmi nás potěšil zájem a účast  vlastníků a nájemců pozemků, kteří na některých horečkových lokalitách hospodaří a spolupracují při realizaci projektu.

První den proběhl přednáškový blok. Pro osvěžení účastníků setkání byla zorganizována exkurze na Klostermannovu rozhlednu. Po večeři následovala beseda u kulatého stolu a bohatá diskuze mezi jednotlivými účastníky.

Druhý den pak proběhla exkurze na jedné z projektových lokalit – Evropsky významné lokalitě a přírodní rezervaci Opolenec. V rámci exkurze pod vedením RNDr. Jiřího Brabce (Muzeum Cheb) a Ing. Jakuba Hromase, DiS. (ZO ČSOP Šumava) se účastníci seznámili s historií a významem lokality. RNDr. Brabec pak na tzv. Vanického louce názorně vysvětlil účastníkům morfologii hořečku mnohotvarého českého, hořečku nahořklého a jejich kříženců. Oba druhy i kříženci se na této louce vyskytují, takže byla možnost je vzájemně porovnat a ukázat si základní rozdíly i znaky pro odlišení. Poté následoval na další louce, zvané „Dolní jitrnice“, výklad Ing. Hromase. Zdůraznil význam provádění  managementu lokality a zároveň předvedl praktickou ukázku používané techniky, osvědčených postupů pro výhrab stařiny a mechové vrstvy. Vše probíhalo s velmi zajímavou diskuzí mezi aktéry a zúčastněnými. Vzešlé zajímavé návrhy spojené se zkušenostmi jsou očekávaným přínosem workshopu.

 Fotografie z workshopu jsou k volnému použití, jako zdroj prosím uveďte „Projekt CZ-SK SOUTH LIFE“.

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz