Workcamp u Amaliendorfu

Spupinová fotografie

Ve dnech 19.– 20. 10. 2019 proběhl v okolí dolnorakouského Ameliendorfu workcamp na vrchovištích Haslauer Moor a Gemeindeau. Workcamp se zaměřil na managementová opatření a předávání zkušeností v oblasti ochrany rašelinných ekosystémů zejména pro širokou veřejnost a částečně pro projektové partnery v pracovním balíčku PB2 - Přeshraniční ochranná opatření na rašeliništích, do kterého jsou zapojeny regiony Dolní Rakousko a jižní Čechy. Setkání se zúčastnili dobrovolníci z Ázerbajdžánu, Chorvatska, Slovenska, Česka a Rakouska.

 

Zástupce pořádajícího Spolku na ochranu přírody Dolního Rakouska - Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Niederösterreich Gabriele Pfundner krátce přivítala všechny účastníky v návštěvnickém centru rašeliniště Gemeindeau na okraji města Heidenreichstein a seznámila je harmonogramem workcampu. První den a přímo na rašeliništi se účastníci seznámili s historií těžby rašeliny na lokalitě a dále získali informace o významu rašelinných ekosystémů v krajině a pro ochranu přírody obecně. Poté se účastníci rozdělili do pracovních skupin a pod vedením lokálních odborníků byla provedena managementová opatření zaměřená na redukci náletových dřevin (zejména borovice lesní a břízy bělokoré). Veškerá dřevní biomasa byla pod dohledem tak, aby došlo k co možná nejmenšímu narušení rašeliniště, poté byla odstraněna z plochy rašeliniště a odvezena. Na závěr prvního dne se účastníci mohli projít po naučné stezce zpět do návštěvnického centra a seznámit se podrobněji s dalšími částmi lokality. Odtud se dobrovolníci přesunuli do sídla Ameliendorf, kde byli ubytováni a při společenském večeru byly široce diskutovány zkušenosti s ochranou rašelinných ekosystémů v jednotlivých zemích účastníků workcampu. Nedílnou součástí workcampu byla i zajímavá kulturní výměna zážitků a zkušeností všech účastníků setkání.

Druhý den se účastníci workcampu přesunuli na plošně omezenější enklávu v rámci rašelinného komplexu Haslauer Moor, kde probíhaly obdobné asanační práce při odstraňování náletových dřevin. Na této lokalitě už náletové dřeviny dosahovaly větších vzrůstů a bylo nutné nasadit motorovou techniku.

 

Setkání všech dobrovolníků, lokálních odborníků a projektových partnerů mělo mezi účastníky velmi pozitivní ohlas a všichni zúčastnění byli předběžně pozváni na obdobný workcamp do České republiky, který se uskuteční příští rok na podzim.

 

 

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz