Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad, který zbyde po vytřídění všech recyklovatelných složek, je u nás většinou odvezen na skládky.

Skládky se rozdělují do 3 skupin:

  • skládky inertního odpadu,
  • skládky ostatního odpadu,
  • skládky nebezpečného odpadu.

 

Skládka Želeč                                                                             zdroj: http://taborcz.eu/skladka-zelec/d-3823

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz