Ročenky ČHMÚ

Grafické údaje o  znečištění ovzduší  v České republice zpracovává Český hydrometeorologický ústav na základě sběru dat ze sítě státního imisního monitoringu, potřebné analýzy jsou pak  provedeny v  laboratořích kvality ovzduší.   V souhrnné databázi jsou rovněž zahrnuty informace z  příhraničních oblastí Německa, Polska a Rakouska. Znečištění ovzduší na  území České republiky v  roce 2019  je přehledně shrnuto v textech, grafech a mapách v Grafické ročence 2019.

 

Tabelární přehled naměřených a verifikovaných dat znečištění ovzduší v roce 2019 je prezentován v dokumentu „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ v tzv. Tabelární ročence 2019.

 

Grafické ročenky z předchozích let naleznete zde.

Tabelární ročenky z předchozích let naleznete zde.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz