Půda je neobnovitelná a velmi složitá přírodní složka životního prostředí

Definice půdy

Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Je životním prostředím půdních organismů, stanovištěm planě rostoucí vegetace, slouží k pěstování kulturních plodin. Je regulátorem koloběhu látek, může fungovat jako úložiště, ale i zdroj potenciálně rizikových látek.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz