Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky

pohled který pozorovací věž nabídne

Jihočeský kraj připravuje realizaci  objektu pozorovací věže (neboli ptačí pozorovatelny) v území Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Jedná se o jeden z prvků budování nové návštěvnické infrastruktury oblasti Vrbenských rybníků. Území je velmi cenné z ekologického hlediska. Území bylo vytvořené lidskou činností a je významným nositelem biodiverzity krajiny Českobudějovické pánve. Oblast je velmi intenzivně navštěvované zejména obyvateli dvou českobudějovických sídlišť Vltava a Máj, nacházejících se v těsné blízkosti. Krajina je zde specifická svojí bohatou faunou i florou a zarostlé mokřady, vodní plochy a strouhy poskytují útočiště vzácným druhům ptactva. Objekt ptačí pozorovatelny bude do tohoto prostředí vstupovat nenápadně s cílem nerušit a respektovat životy vodních ptáků, přiblížit se k jejich přirozenému prostředí a návštěvníkům tak umožnit pozorovat a poslouchat. Jedná se o jednoduchý objekt tvořený atypickou dřevěnou konstrukcí, která je složená z nahrubo opracovaných kmenů, větví a prken. Pozorovatelna bude přístupná po dřevěných lávkách, které budou usazeny na kůlech zaražených v zemi. Hlavním tvarem konstrukce je trojboký jehlan s podstavou rovnostranného trojúhelníka o délce strany 7,5 m. Vrcholový styčník se nachází ve výšce 9,3 m nad zemí. Zastavěná plocha pozorovatelny činí cca 30 m2. Pro nosné i nenosné konstrukce pozorovatelny bude sloužit dřevěný materiál – modřínová nefrézovaná kulatina, hoblované modřínové fošny a modřínová prkna-krajiny. Kulatina bude ošetřena impregnací, ostatní prvky budou impregnovány a ošetřeny transparentním ochranným nátěrem proti vodě, houbám a hnilobě.

  

pohled který pozorovací věž nabídne

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz