Návrhová část studie

pdf - návrhová částNávrhová část - Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření

 

Grafické přílohy:

- komplexní návrh protierozních opatření (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - erozní ohrožení po návrhu opatření (odkazy na mapové listy pod přehledovou mapou)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 - Ochranná hráz Číčenice

                                          varianta 1

                                          varianta 2

Radomilice úprava koryta a objektů situace návrhu

- Radomilická mokřina 

                                          varianta 1   podélný profil opatření EVL

                                          varianta 2   údolnicový profil v místě opatření EVL     podélný profil opatření EVL 

- vzorový příčný a podélný profil zatravněnou údolnicí

vzorový příční řez zasakovacím průlehem

vzorový příčný řez protierozní mezí

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz