Jednání v obci Baliny

Dne 26. 10. 2018 se ve Velkém Meziříčí – Baliny konalo 3. setkání v rámci přeshraniční spolupráce k projektu Interreg ConNat „Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ45. Setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského kraje, kraje Vysočina, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Botanického ústavu v Třeboni a všichni projektoví partneři z rakouské strany.

 

Na počátku setkání pronesla rakouská koordinátorka projektu Sylvia Hysek několik úvodních slov a vyzvala všechny projektové partnery, aby postupně seznámili ostatní s novinkami, které se udály od posledního společného setkání. Dále všichni partneři projednali rozpočet projektu a splněné výstupy za uplynulé monitorovací období (1. 1. 2018 – 30. 6. 2018).

 

V odpoledních hodinách se účastníci rozdělili do pracovních skupin dle jednotlivých pracovních balíčků, kde byla diskutována problematika dálkových migračních koridorů (PB1) a problematika ochrany rašelinišť (PB2). Ve skupině k balíčku PB1, která řeší propojení dálkových migračních koridorů mezi ČR a Rakouskem, byly řešeny detaily spolupráce a metodické postupy k naplnění cílů projektu. Rakouský partner (univerzita Boku) představil první návrh vrstvy dálkových migračních koridorů na rakouské straně. Partneři byli krátce seznámeni s metodikou vymezování migračního modelu a dále byly diskutovány možnosti budoucího propojení s českou stranou. Zástupci partnerů z Česka (AOPK ČR, Jihočeský kraj a kraj Vysočina) se navzájem informovali o výsledcích a zkušenostech z monitorování kritických míst, které byly identifikovány v rámci pilotního projektu AOPK. Jihočeský kraj bude nadále pokračovat v rozmisťování fotopastí v kritických místech a začátkem příštího roku 2019 proběhne schůzka, na které se zhodnotí předběžné výsledky, v případně potřeby bude upravena metodika umisťování fotopastí. Ve skupině k balíčku PB2, která řeší problematiku ochrany rašelinišť, byly domluveny jednotlivé termíny terénních exkurzí, které se budou konat u rakouského partnera projektu. Na podzim příštího roku 2019 jsou naplánovány dva workcampy, které se budou konat jak na české tak na rakouské straně. V dubnu 2019 proběhne setkání členů projektového balíčku rašeliniště na rašeliništích v okolí Gmündu.

 

Setkání bylo pro zúčastněné velmi přínosné, byla projednána problematika budoucího čerpání. Partneři také odsouhlasili grafickou podobu loga tohoto projektu.

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz