Základní pojmy

Odpad - movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce a uvedený v Katalogu odpadů jako komunální odpad, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Katalogu odpadů jako nebezpečný nebo i jakýkoliv odpad vykazující nebezpečné vlastnosti.

Původce odpadu – obec nebo právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vzniká odpad.

 

Hierarchie způsobu nakládání s odpady

 

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz