Aktuálně projednávané záměry

Čerpání vody z mažické linie

Vrty tepelného čerpadla V1-V4 na pozemku parc. č. 1325, k. ú. Brloh pod Kletí

Vrty tepelného čerpadla V1-V2 na pozemku parc. č. 125/15, k. ú. Hliniště

Geotermální vertikální vrty pro tepelné čerpadlo na p. č. 1090/9 v k. ú. Volary

Ochranný val Zvěrotice

Prodejna pro dům a zahradu, Planá u Českých Budějovic - 2022

Farma chovu skotu Běleč

„ZTV TŘEBOŇ TR3 A TR4 v k. ú. Třeboň“

Recyklační středisko stavebních odpadů Planá – EUROVIA CS, a.s.

Vrty tepelného čerpadla TČ1-TČ6 na pozemku parc. č. 289/6 a 303/3, k. ú. Buk pod Boubínem

Vrt pro tepelné čerpadlo V1 na pozemku parc. č. st. 182/2 k. ú. Nové Hutě

Prodejna potravin Lidl – Jindřichův Hradec

Vrty pro tepelné čerpadlo TČ1 – TČ21 Nové Hutě

ČOV České Budějovice, sušárna odvodněných kalů

Regionální odpadové centrum Dačice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., Učňovská 177, 380 01 Dačice - rozšíření činnosti - dílna údržby a oprav automobilů a dílna demontáže vozidel s ukončenou životností

Výkrmna býků Lipolec

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů Chotoviny (nové podání)

Energetické centrum pekárny Srnín

Hala pro údržbu kolejových vozidel ve středisku údržby České Budějovice

Rekultivace cihelny Lety

Obalovna živičných směsí k. ú. Úsilné

  

Aktuálně projednávané záměry v celém procesu EIA

Průmyslový park Chotoviny - jih; D3 EXIT 70

D3 Odpočívka Soběslav vlevo a vpravo

Modernizace chovu prasat – Jeníčkova Lhota

CHOV KUŘAT RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ

I/4 Volyně – Zlešice, přeložka

Rozvojová lokalita Karlovy Dvory – SOR.1.KD, SOR.4.KD, SOR.5.KD

Průmyslová zóna Soběslav

Skladový a výrobní areál Ševětín II.

Modernizace skiareálu Lipno nad Vltavou - SAL Loučovice

Farma pro skot - Chrastiny

Západní obchvat Ledenic, silnice II/157

Farma Olšovice

Lyžařský areál Horní Planá - Houbový vrch

Východní obchvat Borovan, silnice II/157

Rekreační park Kovářov

 
Copyright JČK-OZZL        Prohlášení o přístupnosti Webdesign by Lewest.cz